Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Postup ako darovať 2% z daní

Vážení podporovatelia nášho klubu, ak máte záujem opätovne podporiť náš klub a nižšie opísaný spôsob vám nevyhovuje, zavolajte p. Procházkovi (od 17.2. – 0915 743 083) a on vám pomôže čo najjednoduchšie váš dar zrealizovať.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

  1. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby tu:http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pr...

  2. Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pr... 
  1. Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na..

Tlačivá na stiahnutie:

PBPO_2%_potvrdenie_od zamestnavatela_2020.pdf
PBPO_2%_vyhlasenie_2020.pdf

WELLNESS_2%_potvrdenie_od zamestnavatela_2020.pdf
WELLNESS_2%_vyhlasenie_2020.pdf