Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2020 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

 

Plavci PBPO úspešní na ORCA CHILDREN´S CUPe.

 

Veľká cena Slovenska v plávaní

 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Opäť otvárame základné aj zdokonaľovacie plavecké kurzy!

Od pondelka 31.5.2021 otvárame zdokonaľovací plavecký kurz, ktorý bude prebiehať vždy v pondelok a stredu v čase od 16:00 do 16:50 hod.. Kurz bude trvať do 30.6.2021 a jeho cena je 35 €. 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je nutné sa čo najskôr prihlásiť buď SMS alebo telefonicky na telefónnom čísle 0915 743 083.

Zároveň otvárame od 31.5.2021 do 30.6.2021 aj základný plavecký kurz, ktorý bude 2x týždenne - buď v pondelok a v stredu alebo v utorok a vo štvrtok v čase od 16:00 do 16:45 hod. Cena tohto základného kurzu je 50€. Kapacita je taktiež obmedzená, preto je potrebné sa aj na tento kurz dopredu nahlásiť.

Bližšie informácie ku základnému plaveckému kurzu nájdete tu: Informácie k plaveckému kurzu 2021