Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Plavci Považskobystrického plaveckého oddielu sa po augustovej príprave na žilinskej plavárni zúčastnili dvoch medzinárodných podujatí. Prvé preteky v jesennej časti sezóny absolvovala 13-ročná Simona Krištofíková v Štúrove. Víťazne do bazénových vôd vpluli aj skúsené reprezentantky Laura Benková (23 rokov) a Nikoleta Trníková (21 rokov). Spolu s benjamínkom Petrom Procházkom (11 rokov) sa zúčastnili na 56. ročníku Veľkej ceny Znojma.

Od pondelka 18.9.2023 (utorka 19.9.) pokračujeme v plaveckých kurzoch (zdokonaľovacie, kondičné a zdravotné plávanie) pre deti, ktoré k nám chodili v termínoch pondelok, streda od 16.00 – 17.00 a od 17.00 – 18.00 alebo v utorok, štvrtok 16.00 – 17.00.

Dňa 2.6. 2023 si zasúťažili žiaci 6.ZŠ, ktorí navštevujú športové plavecké triedy na plaveckých pretekoch O pohár primátora Považskej Bystrice. Tieto oficiálne preteky Slovenskej plaveckej federácie boli ďalším krokom vo výkonnostnom raste detí a prejavom výbornej spolupráce medzi 6. ZŠ, Mestom Považská Bystrica a Považskobystrickým plaveckým oddielom.

V dňoch 9.-11.6. 2023 sa uskutočnili Majstrovstvá SR OPEN a juniorov v plávaní v Šamoríne a v dňoch 23.-25.6.2023 Majstrovstvá SR starších žiakov v Poprade.

V dňoch 5.-7.5. 2023 sa uskutočnili na Bratislavských Pasienkoch (50 m bazén) medzinárodné plavecké preteky: 24. ročník ORCA CUP. Celkovo sa zúčastnilo 777 plavcov zo 68 klubov a 8-mich krajín. Preteky sa plávali formou ranných rozplavieb a 8 najlepších v 3 kategóriách (OPEN, juniori a starší žiaci) sa predstavili vo večernom finále. Výnimkou boli 400 m a dlhšie trate kde sa rovno plávalo na umiestnenie. Považskobystrický plavecký oddiel zastupovali tri plavkyne.