Dotácia 300,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2022 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie.

Plavecké preteky 0. ročník „O pohár primátora Považskej Bystrice"

Májová vlnka 2022

Podpora Nikolety Trníkovej

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Od 11.8. – 18.8. sa uskutočnili Majstrovstvá Európy v plávaní v Ríme. Plavecká časť sa realizovala v krásnom a horúcom prostredí rímskeho FORA ITALICA na otvorenom OH bazéne Stadio del Nuoto, ktoré hostil už niekoľko takýchto významných podujatí. Vyplavovacím bazénom bola krytá 8-dráhová 50tka, na ktorej sa uskutočnili OH 1960, v bezprostrednej blízkosti súťažného bazéna. 

Veľmi úspešne si počínali plavci Považskobystrického plaveckého oddielu na Majstrovstvách SR v plávaní. 10.-12 júna sa uskutočnili Majstrovstvá SR starších a mladších žiakov v Banskej Bystrici a 24.-26. júna pretekali plavci štyria plavci PBPO na Majstrovstvách SR Open a juniorov v Poprade. 

V dňoch 27.- 29. 5. 2022 sa predstavila slovenská reprezentantka, členka TEAM SLOVAKIA a Národného športového centra Nikoleta Trníková (Považskobystrický plavecký oddiel) na prestížnom FINA plaveckom podujatí Grand Prix Slovakia (50 m bazén) – 60. ročník v X-bionec centre na vonkajšom 50 m bazéne pod vedením trénera Karla Procházku. Preteky boli kvalifikáciou na augustové Majstrovstvá Európy v Ríme. Plávalo sa systémom dopoludňajších rozplávb a večerného finále (najlepších 8 – A finále).

Od 18.6.-25.6. sa uskutočnili Majstrovstvá sveta v plávaní v Duna Aréne v Budapešti. V šesťčlennej slovenskej výprave plavcov nechýbala členka TEAM SLOVAKIA Nikoleta Trníková z Považskobystrického plaveckého oddielu spolu s trénerom Karlom Procházkom.

Veľmi úspešne si počínali aj ďalší plavci Považskobystrického plaveckého oddielu. Dvaja z nich – Simona Krištofíková a Martin Krištofík pretekali na slovenskom FINA podujatí ORCA Bratislava na 50 m bazéne na Pasienkoch v termíne 29.4.-1.5. V rovnakom čase 30.4.-1.5. sa ostatní plavci zúčastnili  kvalitne obsadeného „Žinčicového“ mítingu v Dolnom Kubíne na 25m bazéne (29 klubov). Spolu 14 plavcov pod vedením trénera Dušana Nováka vyplávalo 35 individuálnych medailí (5-14-16) a 4 štafetové .