Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Plavecké preteky 0. ročník „O pohár primátora Považskej Bystrice"

Dňa 22.09 2022 sa stretli nádejní plavci v Považskej Bystrici na plaveckých pretekoch O pohár primátora Považskej Bystrice. Tieto oficiálne preteky Slovenskej plaveckej federácie boli ďalším krokom vo výkonnostnom raste detí a prejavom výbornej spolupráce medzi 6. ZŠ, Mestom Považská Bystrica a Považskobystrickým plaveckým oddielom.

Preteky zorganizoval Považskobystrický plavecký oddiel s podporou MŠK PB. Podujatie zaštítil primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr., PaedDr. Karol Janas, PhD.

Riaditeľ pretekov Karel Procházka: „Chceli sme dať priestor najmä deťom, ktoré sa pravidelne zúčastňujú športovej plaveckej prípravy v rámci vyučovania na 6 ZŠ. Športové triedy v našej garancii tu fungujú už 11 rok. V predchádzajúcom období mali deti obmedzené možnosti nielen súťažiť ale i športovať. Týmto spôsobom chceme dať príležitosť našim plavcom zo 6tky preukázať svoj talent, plavecké zručnosti i schopnosti získané v procese vyučovania. Keďže sa jednalo o oficiálne preteky SPF, museli sme vybrať deti, ktoré už naozaj technicky zvládajú plávanie podľa pravidiel. Okrem začínajúcich tretiakov to zvládli bez problémov všetci. Veľká vďaka za to patrí trénerom a učiteľom plávania, ktoré sa deťom v športových triedach venovali alebo venujú: Ingrid Draková, Katarína Tomanová, Ľuboš Trško, Miriam Jarošová, Jana Kukučiarová a Barbora Mikušková. Keďže mesto PB veľmi aktívne podporuje plávanie detí (boli sme jedno z prvých miest na Slovesku, kde sa otvoril po „covid“ období bazén) a máme dostatok skúsených trénerov prejavuje sa to pozitívne jednak vo veľkom záujme detí ale aj v kvalite ich výsledkov. Momentálne je Považskobystrický plavecký oddiel jedným z najlepších plaveckých oddielov na Slovensku (najširšia členská základňa, TOP reprezentant SR – Nikoleta Trníková, medailisti žiackych MSR – Simona Krištofíková,...).

„Nultým“ ročníkov pretekov, ktoré osobne podporil p. primátor Janas sa snažíme založiť tradíciu školským pretekov v našom meste. Ďalšie kolo plánujeme koncom školského roku a máme ambíciu zapojiť aj decká z ďalších bystrických škôl. Konkrétne na týchto pretekoch sme decká zo 6-tky doplnili aj našimi plavcami, ktorí trénujú v popoludňajších hodinách. Výsledkom bolo cca 120 domácich pretekárov, pre väčšinu z nich to boli prvé ozajstné plavecké preteky. Som veľmi rád, že sa celá akcia vydarila a veľkou odmenou pre mňa osobne i celý tým, ktorý sa na príprave podujatia podieľal bolo množstvo usmiatych a spokojných detských tvárí. “

Podujatie otvorili príhovorom a privítaním účastníkov primátor mesta p. Karol Janas  a riaditeľka 6. ZŠ p. Jana Brigantová. Deti pretekali pod dohľadom skúsených rozhodcov na čele s medzinárodným FINA rozhodcom Miroslavom Soškom. Súťažilo sa vo všetkých plaveckých spôsoboch (delfín, znak, prsia, kraul) na 25 m a 50 m tratiach. Na záver pretekov boli medailou odmenení všetci zúčastnení plavci. Súčasne boli vyhodnotení v každom ročníku chlapec a dievča podľa najhodnotnejšieho výkonu (FINA body). Každý víťaz bol odmenený diplomom pohárom Primátora PB:

Kategória 9. ročných – Michaela Červencová a Sebastián Golier

Kategória 10. ročných – Kristína Matušová a Marián Košút

Kategória 11. ročných – Diana Bauerová a Filip Kvasnička

Kategória 12. ročných – Sara Bírošíková a Filip Michálek

Kategória 13. ročných – Sabina Kresáňová a Matej Krasňan

Kategória 14. ročných – Marek Štefánik a

Kategória 15. ročných  - Rebeka Strašíková a Matúš Bašternák