Odkazy

WELLNESS - plavecká škola PBPO

V prípade že máte záujem o základný plavecký kurz bližšie informácie nájdete tu: Informácie k plaveckému kurzu jeseň 2022

 

Tréneri: 
PaedDr. Karel Procházka, PhD
Mgr. Dušan Novák
Ingrid Draková
Mgr. Katarína Tomanová
Mgr. Ľuboš Trško
Mgr. Miroslava Jarošová
Jana Kukučiarová
Barbora Tomanová
NIkoleta Trníková