Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Opäť otvárame základné aj zdokonaľovacie plavecké kurzy!

Pre našich členov – deti, ktoré už k nám chodili

Od pondelka 18.9.2023 (utorka 19.9.) pokračujeme v plaveckých kurzoch (zdokonaľovacie, kondičné a zdravotné plávanie) pre deti, ktoré k nám chodili v termínoch pondelok, streda od 16.00 – 17.00 a od 17.00 – 18.00 alebo v utorok, štvrtok 16.00 – 17.00.

Časy a dni zostávajú zachované, stačí poslať sms s menom dieťaťa a termínom pondelok, streda (a časom), alebo utorok, štvrtok a prísť na prvú hodinu (podľa toho aké termíny vám viac vyhovujú) buď 18.9. alebo 19.9.

Systém platieb a aj výška zostávajú rovnaké ako v minulom školskom roku:

Platba:

VARIANTA A:     

55,- eur 7 týždňov (18.9. – 02.11.) – platba do 28.9.

30.10 - 1.11.2022 – jesenné prázdniny + sviatok (plávanie bude v dopoludňajších hodinách od 9.-10.hod)

55,- eur 7 týždňov (6.11. – 21.12.) – platba do 17.11.

 

VARIANTA B:

100,- eur – 14 týždňov (18.9.- 21.12.) – platba do 28.9.

V oboch prípadoch je suma počítaná na cca 2/3 dochádzky z celkového počtu. To znamená, že ak dieťa odchodí 9 a menej hodín (rep. 19 a menej) z ďalšieho členského sa mu odpočíta alikvotná čiastka. Súrodenci platia DVAJA 100+50, resp. 55+30, TRAJA 100+50+50, resp. 55+30+25 (v prípade uvedenej zľavy súrodencov sú už započítané aj prípadné zvýšené absencie)     

Spôsob platby: preferujeme platbu na účet: WELLNESS Považská Bystrica, o.z.,

V prípade akýchkoľvek otázok volajte p.Procházkovi 0915 743 083

_________________________________________________________________________________________________

Pre nové deti, ktoré k nám ešte nechodili

- Ak je dieťa ročníkovo 2017 a staršie:

  1. V prípade, že Vaše dieťa má zvládnuté základné plavecké zručnosti (dýchanie, splývanie, potápanie, skákanie) nahláste sa telefonicky na preskúšanie, ktoré bude 18.9. a 19.9. o 16tej Procházkovi 0915 743 083

  2. V prípade, že dieťa nemá zvládnuté základné plavecké zručnosti a máte záujem o základný plavecký kurz bližšie informácie nájdete tu: Informácie k jesennému základnému plaveckému kurzu 2023

 

- Ak je dieťa ročníkovo 2018 a mladšie:

vzhľadom na fakty, že

  1. pracujeme s deťmi hneď od začiatku v hlbokej a relatívne studenej vode (cca 27-28°C) a
  2. motorika vhodná na komplexné učenie plávania (na čo sa v našich kurzoch od začiatku zameriavame) ešte nie je u mladších detí pod 6 rokov väčšinou rozvinutá odporúčame v prípade záujmu obrátiť sa na p. Andreu Ballovú  - Veselé rybičky: https://veselerybicky.sk/