Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Jesenné Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti na Myjave – 14.10.2023

Na jesenných Majstrovstvách Západoslovenskej oblasti v Myjave Považskú Bystricu reprezentovalo 7 chlapcov a 6 dievčat v žiackych i juniorských kategóriách. Celkovo pretekalo 235 plavcov zo 17-tich plaveckých klubov Západoslovenskej oblasti. Bystričania vyplávali 4. pódiové umiestnenia (0-1-3). Na medailách sa podieľali: Lucia Cvengrošová (14. rokov), ktorá doplávala na druhom mieste v disciplíne 400 polohové preteky 5:57,52. V rovnakej disciplíne vyplávala 3. miesto Emma Jašová (13 rokov) časom 6:08,46 a taktiež pridala bronz na 100 m polohové preteky časom 1:20, 67. Tretí bronz vyplával Tomáš Novák v disciplíne 200 znak časom 2:49,78. D desiateho miesta sa umiestnili aj A. Bednár, J, Krátky, N. Kušnier, B. Tatarka, S. Došeková, S. Kresáňová a K. Meszárošová. Plavci trénujú pod vedením tria trénerov Považskobystrického plaveckého oddielu: Barbora Mikušková, Dušan Novák a Karel Procházka.