Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Pozvánka na Bystrickú rybku 2023

Vážení rodičia, dňa 17.11.2023 (štátny sviatok) sa uskutočnia na krytej plavárni v PB pod záštitou primátora Mesta PB Doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. plavecké preteky Bystrická rybka 2023 - 6. ročník - viď priložené propozície. V prípade záujmu je potrebné prihlásiť dieťa prostredníctvom sms na t.č. 0915 743 083 (tréner Procházka) do pondelka 13.11. do 20.00. Disciplíny vyberú tréneri podľa schopností dieťaťa. Jedná sa o oficiálne preteky (podľa pravidiel), preto štartovať môžu len deti zaregistrované v Slovenskej plaveckej federácii na rok 2023. Deti, ktoré už v tomto roku štartovali na našich pretekoch sú registrované. Deti, ktoré ešte oficiálne nesúťažili vieme doregistrovať (poplatok SPF 10,- uhradí klub z 2%) v spolupráci so zákonným zástupcom. Po prihlásení formou sms vás p. Procházka bude spätne informovať, či je potrebné doriešiť registráciu. Rovnako štartovné na pretekoch (10,- eur) hradí pre naše deti klub z 2%. To isté platí pre všetkých našich plavcov zo športových tried 6. ZŠ.

Tešíme sa na Vás.

Vaši tréneri