Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2019 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Májová vlnka 2019

Veľká cena Slovenska - Bratislava - 1-3.3.2019

Jarné M-ZSO - Trenčín - 13.4.2019

FPD Slovenský pohár žiakov - 25.5.2019

Majstrovstvá SR Juniorov - Bratislava - 31.5. - 2.6.2019

 

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

Vyúčtovanie dotácie: Vyúčtovanie

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Ďakujeme p. primátorovi mesta Považská Bystrica za poskytnutie dotácie 500 € z rozpočtu mesta na prípravu Nikolety Trníkovej na MEJ a MSJ.

Vyúčtovanie dotácie: Vyúčtovanie

Článok k MJS: 

Nikoleta Trníková na Majstrovstvách sveta Juniorov v Budapešti

---------------------------------------------

Ďakujeme firme MEDEKO za finančnú dotáciu 200 EUR, ktorá bola použitá na financovanie štartovného a stravy pre deti ktoré sa zúčastnili FPD Slovenského pohára žiakov. Viac sa dočítate v našom článku: 

FPD Slovenský pohár žiakov – vyhodnotenie celoročnej súťaže

Odkazy

Majstrovstvá SR v plávaní starších žiakov v Košiciach (21.-23.06.2019) - 7 individuálnych a 2 štafetové medaile

V dňoch 21.-23.06.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v plávaní starších žiakov v 50m bazéne Košiciach (dievčatá 12.-13. ročné, chlapci 13.-14. roční). Z Považskobystrického plaveckého oddielu sa na M-SR kvalifikovalo 9 plavcov (4 chlapci a 5 dievčat).Naše dievčatá opäť potvrdili, že vo svojom ročníku patria medzi slovenskú plaveckú špičku. Nikol Jamborková vyplávala 4 striebra (50, 100, 200, 400 voľný spôsob), Nina Jašová striebro (200 znak) a bronz (100 znak), Natália Strašíková striebro (100 prsia) a spoločne s Martinou Ďurkechovou skončili 2xtretie v štafetách 4x100 voľný spôsob a 4x100 polohové preteky. Spomedzi chlapcov najlepšie plávali Jakub Pleško a Ivan Viskup. Štartovné na pretekoch bolo hradené z dotácie mesta Považská Bystrica na rok 2019.