Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

FPD Slovenský pohár žiakov – vyhodnotenie celoročnej súťaže

28.6.2019 sa uskutočnilo v 4 slovenských mestách súčasne záverečné 4. kolo žiackeho pohára v plávaní (plavecké nádeje 11 ročný a mladší).

Vyhodnocuje sa 4-boj zo všetkých plaveckých spôsobov (delfín, znak, prsia, kraul), dĺžka trate závisí od veku. Najmladšie deti (9.roční chlapci a 8. ročné dievčatá) súťažia v 25m tratiach, 10.roční chlapci a 9. ročné dievčatá pretekajú na 50tkach a 11.roční chlapci a 10 ročné dievčatá štartujú na 100 metrových tratiach. Na záver sa všetky výsledky zo všetkých miest spočítajú a vyhodnotia sa najlepší plavci na Slovensku. Do hodnotenia sa započítavajú plavci s účasťou na minimálne troch kolách.

Podujatie v Trenčíne zastrešovalo plavcov zo západoslovenskej oblasti. Považskú Bystricu reprezentovalo 8 chlapcov a 10 dievčat. Simonka Krištofíková (9 rokov) 2x zvíťazila (50 prsia a 50 motýlik), 1x bola druhá (50 kraul) a 2x tretia (50 znak100 kraul), Nelka Jamborková (9 rokov) bola druhá na 100 kraul a tretia na 50 kraul a Emka Jašová (8. rokov) vyhrala 25m kraul a 3x bola druhá (25m motýlik, prsia, znak). Z chlapcov sa najlepšie umiestnili Jakub Zajac (8 rokov) – 2. miesto 25 znak a David Hajdúch (8 rokov) – 3. miesto 25 znak.

V konečnom hodnotení slovenského sa naši plavci taktiež presadili. Hlavnú cenu celoročnej súťaže – letné plavecké sústredenie od sponzora FPD  pre päticu najlepších plavcov a plavkýň z každého ročníka získala trojica plavkýň PBPO. Po 4. kolách skončili v kategórii 9 ročných žiačok spomedzi 146 dievčat z celého Slovenska Simonka Krištofíková  na výbornom 3. mieste a Nelka Jamborková na 5. mieste. V kategórii 8. ročných dievčat (83 účastníčok) vyplávala Emka Jašová taktiež 5. miesto.

Veľmi pekne sa umiestnili aj ďalší: 9-ročný (99 plavcov) Dominik Ajibade – 17. miesto; 10-roční chlapci (114 plavcov) Jakub Stano – 15 miesto a Marco Letko – 17.miesto; 9-ročná Natálka Letková – 14. miesto; 10-ročné dievčatá (149 účastníčok): Sabinka Kresáňová – 9. miesto, Lucka Cvengrošová – 15. miesto.

Štartovné a obedy pre deti na pretekoch bolo hradené z dotácie firmy MEDEKO, ktorej týmto ďakujeme.

Na príprave plavcov sa podieľala štvorica trénerov PBPO: Procházka, Novák, Draková a Tomanová.