Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2019 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Májová vlnka 2019

Veľká cena Slovenska - Bratislava - 1-3.3.2019

Jarné M-ZSO - Trenčín - 13.4.2019

FPD Slovenský pohár žiakov - 25.5.2019

Majstrovstvá SR Juniorov - Bratislava - 31.5. - 2.6.2019

 

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

Vyúčtovanie dotácie: Vyúčtovanie

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Ďakujeme p. primátorovi mesta Považská Bystrica za poskytnutie dotácie 500 € z rozpočtu mesta na prípravu Nikolety Trníkovej na MEJ a MSJ.

Vyúčtovanie dotácie: Vyúčtovanie

Článok k MJS: 

Nikoleta Trníková na Majstrovstvách sveta Juniorov v Budapešti

---------------------------------------------

Ďakujeme firme MEDEKO za finančnú dotáciu 200 EUR, ktorá bola použitá na financovanie štartovného a stravy pre deti ktoré sa zúčastnili FPD Slovenského pohára žiakov. Viac sa dočítate v našom článku: 

FPD Slovenský pohár žiakov – vyhodnotenie celoročnej súťaže

Odkazy

Plavci PBPO v Púchove

30 plavcov (žiakov a juniorov) z Považskobystrického plaveckého oddielu štartovalo na mítingu Veľká cena Púchova 5.10.2019 s medzinárodnou účasťou (spolu 27 plaveckých klubov) pod vedením trénerov I. Drakovej, D. Nováka, K. Tomanovej a K. Procházku. Plavci skončili v medailovej štatistike na 3. mieste - spolu vyplávali 32 medailí (9 – 11 – 12). Na stupne víťazov sa postavilo až 13 plavcov: v kategórii juniorov slovenská juniorská reprezentantka Lucia Černá (2-0-2), Ela Ďurišová (1-0-1), Alexandra Zajacová (0-5-0) a Sara Slováková (0-1-2). V kategórii žiakov: Nina Jašová (2-1-0), Nikol Jamborková (2-0-0), Boris Buček (1-1-0), Natália Strašíková (1-0-1), Peter Hoferica (0-2-1), Jozef Samul (0-1-0), Samuel Fuzy (0-0-3), Petra Čerňanová (0-0-1) a Simonka Krištofíková (0-0-1).

Štartovné na týchto pretekoch bolo platené z dotácie Mesta Považská Bystrica. Najbližšie sa plavci predstavia v Senici a na Myjave.