Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Plavecké preteky – Májová vlnka (16. ročník) 1. máj 2023

Plavecké preteky – Májová vlnka (16. ročník) 1. máj 2023 – oficiálne preteky pod hlavičkou SPF záštitou primátora PB p. doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD.a s podporou MŠK PB 

Začiatok: 8.00; koniec – viď propozície (rodičia budú mať vyhradený priestor hore v kaviarni).

Deti budú plávať podľa svojich schopností buď 25 m (troma vybranými spôsobmi), alebo 50 m (troma vybranými spôsobmi). Každé dieťa bude odmenené účastníckou medailou.

Na preteky je nutné sa registrovať v Slovenskej plaveckej federácii.

Postup pre registráciu: – do 25.4. (utorok) pošlite sms na t.č. 0915 743 083 e-mailovú adresu rodiča. Na ňu Vám následne príde registračný formulár, ktorý vyplníte a odošlete (zaberie to cca 5 min). Ostatnú administratívu už vybaví Považskobystrický plavecký oddiel. Registračný poplatok 10 eur zaplatí klub z členských príspevkov, pokiaľ sa dieťa na pretekoch aj zúčastní. Taktiež klub uhradí aj náklady na štartovné na daných pretekoch. V prípade akýchkoľvek otázok volajte: Tréner Procházka 0915 748 083

Propozície: Májová vlnka 2023.pdf