Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2020 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

 

Plavci PBPO úspešní na ORCA CHILDREN´S CUPe.

 

Veľká cena Slovenska v plávaní

 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Príprava na ME v plávaní v Budapešti.

Rozhovor s naším a zároveň reprezentačným trénerom Karolom Procházkom:

https://www.youtube.com/watch?v=mGhTpP6qg78&ab_channel=Slovensk%C3%A1plaveck%C3%A1feder%C3%A1cia

Rozhovor s plavkyňou nášho klubu Nikoletou Trníkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=8_bKvG3K584&ab_channel=Slovensk%C3%A1plaveck%C3%A1feder%C3%A1cia

 Článok z prípravy na portáli sport.aktuality.sk:

https://sport.aktuality.sk/c/497638/plavanie-me-slovaci-s-omladenym-timom-zeliezkami-podmanikova-a-klobucnik/

 

A foto už priamo z miesta konania ME: