Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Plavecké preteky 1. ročník „O pohár primátora Považskej Bystrice“

Dňa 2.6. 2023 si zasúťažili žiaci 6.ZŠ, ktorí navštevujú športové plavecké triedy na plaveckých pretekoch O pohár primátora Považskej Bystrice. Tieto oficiálne preteky Slovenskej plaveckej federácie boli ďalším krokom vo výkonnostnom raste detí a prejavom výbornej spolupráce medzi 6. ZŠ, Mestom Považská Bystrica a Považskobystrickým plaveckým oddielom.

Preteky zorganizoval Považskobystrický plavecký oddiel s podporou mesta  a MŠK PB. Podujatie zaštítil primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr., PaedDr. Karol Janas, PhD.

Riaditeľ pretekov Karel Procházka: „Chceli sme dať priestor najmä deťom, ktoré sa pravidelne zúčastňujú športovej plaveckej prípravy v rámci vyučovania na 6 ZŠ. Športové triedy v našej garancii tu fungujú už 11 rok. V predchádzajúcom období mali deti obmedzené možnosti nielen súťažiť ale i športovať. Týmto spôsobom chceme dať príležitosť našim plavcom zo 6tky preukázať svoj talent, plavecké zručnosti i schopnosti získané v procese vyučovania. Keďže sa jednalo o oficiálne preteky SPF, museli sme vybrať deti, ktoré už naozaj technicky zvládajú plávanie podľa pravidiel. Všetci to zvládli bez problémov, preteky išli bez jedinej diskvalifikácie. Veľká vďaka za to patrí trénerom a učiteľom plávania, ktoré sa deťom v športových triedach venovali alebo venujú: Ingrid Draková, Barbora Mikušková, Katarína Tomanová, Ľuboš Trško, Miriam Jarošová a Jana Kukučiarová. Výsledkom ich snaženia bolo cca 110 detí, pre 20 z nich to boli prvé ozajstné plavecké preteky. Keďže mesto PB veľmi aktívne podporuje plávanie detí a máme dostatok skúsených trénerov prejavuje sa to pozitívne jednak vo veľkom záujme detí, ale aj v kvalite ich výsledkov. Momentálne je Považskobystrický plavecký oddiel jedným z najlepších plaveckých oddielov na Slovensku (najširšia členská základňa, TOP reprezentant SR – Nikoleta Trníková, medailisti žiackych MSR – Simona Krištofíková,...).

Prvým ročníkov pretekov, ktoré osobne podporil p. primátor Janas sa snažíme založiť tradíciu školským pretekov v našom meste. Budúci školský rok plánujeme dve kolá – jedno na jeseň a druhé koncom školského roku a máme ambíciu zapojiť aj decká z ďalších bystrických škôl. Som veľmi rád, že sa celá akcia vydarila a veľkou odmenou pre mňa osobne i celý tým, ktorý sa na príprave podujatia podieľal bolo množstvo usmiatych a spokojných detských tvárí. “

Podujatie otvorili príhovorom a privítaním účastníkov primátor mesta p. Karol Janas  a riaditeľka 6. ZŠ p. Jana Brigantová. Deti pretekali pod dohľadom skúsených rozhodcov na čele s medzinárodným FINA rozhodcom Miroslavom Soškom. Súťažilo sa vo všetkých plaveckých spôsoboch (delfín, znak, prsia, kraul) na 25 m a 50 m tratiach. Na záver pretekov boli medailou odmenení všetci zúčastnení plavci. Súčasne boli vyhodnotení v každom ročníku chlapec a dievča podľa najhodnotnejšieho výkonu (FINA body). Každý víťaz bol odmenený pohárom Primátora PB:

Kategória 9. ročných – Victoria Jantošová a Matej Španihel

Kategória 10. ročných – Žaneta Magátová a Sebastián Golier

Kategória 11. ročných – Kristína Matušová a Marián Košút

Kategória 12. ročných – Nikola Lovíšková a Ivan Hilda

Kategória 13. ročných – Ema Vokounová a Filip Michálek

Kategória 14. ročných – Sabina Kresáňová a Marko Prosňan

Kategória 15. ročných – Viliam Reksa

Kategória 16. ročných  - Rebeka Strašíková a Matúš Bašternák