Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

4. ročník plaveckých pretekov o pohár Špeciálnych olympiád 2023

Pod vedením p. Fajthovej a p. Kostelánskej sa Matúš Chupáč a sestry Laura a Vanesa Janekové zúčastnili na plavárni FTVŠ na 4. ročníku plaveckých pretekov o pohár Špeciálnych olympiád 2023 a získali cenné medaily. Súťažili v disciplínach: 100m prsia, 100m voľný spôsob, 100m znak, 50m voľný spôsob, 25m prsia, 25m voľný spôsob, 25m znak. Celkovo získali 9 medailových umiestnení. Zo všetkých športovcov si po ščítaní medailových umiestnení v rámci mužov Matúš Chupáč vybojoval celkovo 2. miesto a v rámci žien Vanesa Janeková taktiež 2. miesto. Laura Janeková získala ocenenie najmladšej účastníčky z 80 športovcov. Matúš Chupáč a Vanesa Jankeková trénujú pod vedením trénera Karla Procházku - Považsko-bystrický plavecký oddiel.

Srdečne všetkým gratulujeme.