Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Plavecké kurzy pokračujú aj v januári 2024

Pre našich členov – deti, ktoré už k nám chodia

Od pondelka 8.1.2024 (utorka 9.1.) pokračujeme v plaveckých kurzoch (zdokonaľovacie, kondičné a zdravotné plávanie) pre deti, ktoré k nám chodili v termínoch pondelok, streda od 16.00 – 17.00 a od 17.00 – 18.00 alebo v utorok, štvrtok 16.00 – 17.00 a od 17.00 – 18.00. Časy a dni zostávajú zachované. Ak by ste chceli nejakú zmenu píšte, prípadne volajte.

Systém platieb a aj výška zostávajú rovnaké ako doteraz (ďakujeme Mestu PB za zachovanie výšky prenájmov aj do roku 2024), vďaka čomu nemusíme  meniť ceny.

Platba:
80,- eur – 12 týždňov (8.1.- 28.3.) – platba do 16.2.
80,- eur – 12 týždňov (1.4.- 21.6.) – platba do 10.5.

Ako obvykle suma je počítaná na cca 2/3 dochádzky z celkového počtu. To znamená, že ak dieťa odchodí 15 hodín a menej z celkového počtu 24 možných - tak sa  z ďalšieho členského odpočíta alikvotná čiastka (5 eur na hodinu). Súrodenci platia DVAJA 80+40, TRAJA 80+40+40,(v prípade uvedenej zľavy súrodencov sú už započítané aj prípadné zvýšené absencie).

Ak by ste mali záujem o platbu na 6 mesiacov (24 týždňov od 8.1.-21.6.) suma členského na celé obdobie by bola 150,- eur za rovnakých podmienok (predplatné na 32 hodín z celkového počtu 48).

Spôsob platby: preferujeme platbu na účet: WELLNESS Považská Bystrica, o.z.,

V prípade akýchkoľvek otázok volajte p. Procházkovi 0915 743 083

Pre nové deti, ktoré k nám ešte nechodili

  • Ak je dieťa ročníkovo 2018 a staršie:
  1. V prípade, že Vaše dieťa má zvládnuté základné plavecké zručnosti (dýchanie, splývanie, potápanie, skákanie) nahláste sa telefonicky na preskúšanie, ktoré bude 18.9. a 19.9. o 16tej Procházkovi 0915 743 083
  2. V prípade, že dieťa nemá zvládnuté základné plavecké zručnosti a máte záujem o základný plavecký kurz bližšie informácie nájdete tu: Informácie k jarným základným plaveckým kurzom 2024