Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Májová Vlnka 2024 – 01.05.2024

Už po 17-ty krát sa stretli nádejní plavci zo stredného a horného Považia v Považskej Bystrici v obvyklom termíne 1.5.2024 na pretekoch Májová vlnka 2024. Preteky sú zamerané najmä na tých mladších a ale aj začínajúcich starších plavcov. Preteky zorganizoval Považskobystrický plavecký oddiel s podporou MŠK PB. Podujatie tradične zaštítil primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr., PaedDr. Karol Janas, PhD.

Na pretekoch sa zúčastnilo 150 registrovaných plavcov z 5-tich plaveckých klubov – Považskobystrický plavecký oddiel, PK Matador Púchov, Trenčiansky plavecký oddiel, Nereus Žilina a Tenax Žilina a 14 malých detičiek vrámci vložených pretekov.

Podujatie otvoril príhovorom a privítaním účastníkov primátor mesta PB p. Karol Janas  spolu s viceprimátorom MUDR. Igorom Steinerom a s riaditeľom pretekov p. Karlom Procházkom.

Pred oficiálnym pretekom sa predstavilo 14 považskobystrických nádejí vo vloženom preteku – 25 m voľný spôsob. Deti boli za svoj výkon odmenené medailou i malou cenou. Potom odštartovali samotné preteky. Plavci súťažili v open kategóriách  vo všetkých plaveckých spôsoboch (delfín, znak, prsia, kraul) na 25 m a 50 m tratiach. Na regulárnosť dohliadal skúsený hlavný rozhodca p. Miroslav SOŠKO (účastník MS, ME v plávaní) s licenciou FINA (najvyššia rozhodcovská trieda medzinárodnej plaveckej federácie). Na záver pretekov boli medailou i cenou odmenení všetci zúčastnení plavci.  

Vzhľadom na veľký nárast počtu detí, ktoré sa nielen súťažne, ale aj rekreačne venujú plávaniu,  sa usporiadateľ rozhodol dodržať formát preteku zameraný na malých a začínajúcich plavcov: „Chceli sme dať priestor najmä deťom, ktoré trénujú na bazéne v Považskej Bystrici. Preteky sú odmenou pre všetky deti, ktoré pravidelne športujú a taktiež pre ich rodičov, ktorí deti na bazén vodia. Sme radi, že rodičia, starí rodičia, súrodenci zaplnili bazén do posledného miesta a aktívne povzbudzovali deti od začiatku do konca pretekov. Okrem samotných výkonov je pre nás dôležité, aby deti technicky správne a podľa pravidiel zvládli každý plavecký spôsob a zároveň boli pozitívne odmenené za svoju snahu (nielen medailou ale najmä pochvalou svojich blízkych). Myslím, že to sa nám aj tentoraz podarilo. Okrem našich mladších plavcov z Považskobystrického plaveckého oddielu (cca 15 detí), a najmä jeho športovej prípravky (cca 180 detí) sme zapojili aj deti športových plaveckých tried zo 6. ZŠ, ktorej garantom sme v spolupráci zo SPF a Mestom PB. Keďže sa jednalo o oficiálne preteky museli sme vybrať deti, ktoré už naozaj technicky zvládajú plávanie podľa pravidiel. Výsledkom je 65 domácich pretekárov prevažne z plaveckej školy. Pre väčšinu sú to prvé ozajstné plavecké preteky. Každý účastník si od nás za svoje výkony odnesie medailu i sladkú odmenu.“ skonštatoval  Dušan Novák, predseda PBPO.

 „Myslím, že sme to opäť zvládli dobre. Odmenou sú pre nás najmä usmiate a šťastné tváre detí a tešia nás aj pozitívne vyjadrenia rodičov a trénerov nielen našich plavcov ale aj plavcov z ostatných zúčastnených klubov. Som veľmi rád, že nám mesto PB v osobe p. primátora opäť vyšlo v ústrety. Taktiež riaditeľovi MŠK p. Mgr. Jánovi Zlochovi za pomoc a ústretovosť. Zároveň chcem srdečne poďakovať všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii pretekov,“ dodal na záver riaditeľ pretekov p. Procházka.