Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2020 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

 

Plavci PBPO úspešní na ORCA CHILDREN´S CUPe.

 

Veľká cena Slovenska v plávaní

 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Príspevok 2% (3%)

Vážení rodičia a priatelia plávania,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3% ak ste pracovali ako dobrovoľník) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš plavecký oddiel. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Popis krokov pre venovanie 2% (3%) z dane

 

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15.2.2019.

Rodičom, ktorí pre naše o.z. odpravovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (pomoc pri organizácii pretekov, tréningová činnosť, dozor a pod.) vydáme na požiadanie potvrdenie a môžu darovať až 3%.

Potvrdenie nám prineste (najneskôr25.4.) a my zvyšok vybavíme alebo:

  1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a zaškrtnite políčko: „súhlasím so zaslaním údajov...“ .
  2. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak sa rozhodnete dobrovoľne prispieť 2% zaplatenej dane za rok 2018 v prospech našej plaveckej školy, budeme vám veľmi vďační. V prípade, ak sa vám podarí prispieť sumou prevyšujúcou čiastku 200,- eur (niektorí z Vás dokážu osloviť spolupracovníkov, príp. známych) Vaše dieťa má celoročné trénovanie od septembra 2019 zadarmo. To samozrejme platí aj v prípade, že sa vám podarí zohnať sponzorské aj inou cestou ako prostredníctvom 2%. Aj pri nižších sumách ako 200 eur budeme zohľadňovať výšku členského.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, tlačivo si môžete stiahnuť z novej webovej stránky klubu alebo prídite na bazén, kde Vám dáme tlačivá, prípadne ďalšie informácie. Vaši tréneri

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie PBPO

Vyhlásenie Wellness