Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2020 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

 

Plavci PBPO úspešní na ORCA CHILDREN´S CUPe.

 

Veľká cena Slovenska v plávaní

 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

FPD Slovenský pohár žiakov ZSO, 2.kolo v Považskej Bystrici

25.5.2019 sa uskutočnilo v 4 slovenských mestách súčasne 3. kolo žiackeho pohára v plávaní. Súťaž je celoročná 4. kolová a vyhodnocuje sa na záver sezóny po poslednom kole, ktoré sa uskutoční v októbri. Vyhodnocuje sa 4-boj zo všetkých plaveckých spôsobov (delfín, znak, prsia, kraul), dĺžka trate závisí od veku. Najmladšie deti (9.roční chlapci a 8. ročné dievčatá)súťažia v 25m tratiach, 10.roční chlapci a 9. ročné dievčatá pretekajú na 50tkach a 11.roční chlapci a 10 ročné dievčatá štartujú na 100 metrových tratiach. Na záver sa všetky výsledky zo všetkých miest spočítajú a vyhodnotia sa najlepší plavci na Slovensku.

Podujatie v Považskej Bystrici zastrešovalo plavcov zo západoslovenskej oblasti. Bolo výnimočné tým, že ho prišla podporiť najúspešnejšia slovenská plavkyňa OH medailistka, svetová rekordérka a niekoľkonásobná majsterka sveta Martina Moravcová. Spolu s pánom primátorom DOC. Karol Janasom, PhD. Privítali mladé nádej a otvorili preteky.

Považskú Bystricu reprezentovalo 6 chlapcov a 9 dievčat. Väčšina z nich si vo svojich disciplínach vytvorila osobné rekordy. V pribežnom hodnotení slovenského  pohára po 2. kolách je Simonka Krištofíková (9 rokov) na výbornom 2. mieste, Nelka Jamborková (9 rokov) na 4. mieste a Emka Jašová (8. rokov) na 3. mieste. Organizátor SPF, technický organizátor – Považskobystrický plavecký oddiel ďakujú p. primátorovi a mestu Považská Bystrica za ústretovosť pri organizácii a realizácii pretekov. Štartovné na pretekoch bolo hradené z dotácie mesta Považská Bystrica na rok 2019.